• αρχική
  • Ingredient: ΑΒ τόνος τεμαχισμένος σε νερό